FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९/८० Wednesday, May 24, 2023 - 16:53 PDF icon स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०८० ७९/८० Wednesday, May 24, 2023 - 16:52 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० PDF.pdf
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका प्रोत्साहान तथा सम्मान कार्यविधि २०८० ७९/८० Wednesday, May 24, 2023 - 16:51 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका प्रोत्साहन कार्यविधि.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिका छाडा पशु व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यविधि २०८० ७९/८० Wednesday, May 24, 2023 - 16:48 PDF icon छाडा पशु व्यवस्थापन कार्यविधि pdf.pdf
करार खेति कार्यविधि, २०८० ७९/८० Wednesday, May 24, 2023 - 16:41 PDF icon करार खेती.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी वृत्ति विकास ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) ७९/८० Sunday, February 26, 2023 - 13:07 PDF icon स्थानीय तह कर्मचारी वृत्ति विकास ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) pdf.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (राजपत्र) ७९/८० Friday, January 27, 2023 - 11:20 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहान भत्ता सम्बन्धी राजपत्र.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ! !! !!! ७९/८० Sunday, August 21, 2022 - 10:57 PDF icon Free Ambulance.pdf
सहकारी नियमावली, २०७८ ७८/७९ Monday, April 11, 2022 - 13:54 PDF icon राजपत्र सहकारी नियमावली.pdf
युवा परिषद् सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ Monday, April 11, 2022 - 13:53 PDF icon राजपत्र pdf.pdf

Pages