FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चेक ड्याम निर्माणका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 06/25/2024 - 12:55 PDF icon CamScanner 06-25-2024 12.49.pdf

मालिका मा.वि मा जस्तापाता र फल्स सिलिंग लगाउने कार्यका लागि दर रेट आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 06/21/2024 - 10:48 PDF icon maalika jastapaata and false ceiling suchana.pdf

मालिका मा.वि को १२ कोठामा फलसिलिंग र ४ वटा कोठामा जस्ता पाता लगाउने कार्यका निम्ति दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 06/04/2024 - 17:28 PDF icon मालिका मा.वि.व्यवस्थापन BOQ.pdf, PDF icon मालिका उच्च मा.बि व्यवस्थापन suchana.pdf

Invitation for bids for the procurement of Sanitary Pads

८०/८१ 05/08/2024 - 11:09

पोल तथा हयुम पाइप खरिदका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 04/24/2024 - 17:38

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा !!!

८०/८१ 04/15/2024 - 12:06 PDF icon कैलपाल.pdf

विभिन्न खरिद कार्यकालागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 04/15/2024 - 08:11

विभिन्न सिभिल कार्यकालागि सोझै खरिद अन्तर्गत दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

८०/८१ 04/12/2024 - 11:35 PDF icon ward 2 BOQ.pdf, PDF icon ward 1 BOQ.pdf, PDF icon quotation suchana 3rd stage.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा !!

८०/८१ 04/12/2024 - 11:20 PDF icon ward 4 humepipe samjhauta.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा !!!

८०/८१ 04/09/2024 - 16:28 PDF icon samjhauta binod.pdf

Pages