FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५-०७-१३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:14 PDF icon मिति २०७५।०७।१३.pdf

मिति २०७५-०७-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:12 PDF icon मिति २०७५।०७।०६.pdf

मिति २०७५-०६-२५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:10 PDF icon मिति २०७५।०६।२५.pdf

मिति २०७५-०४-३० गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:08 PDF icon मिति २०७५।०४।३०.pdf

मिति २०७५-०४-२८ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:05 PDF icon मिति २०७५।०४।२८.pdf

मिति २०७५-०४-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:04 PDF icon मिति २०७५।०४।०६.pdf

मिति २०७५-०५-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७५/७६ 08/24/2018 - 09:07 PDF icon मिति २०७५।०५।०६.pdf

मिति २०७५-०२-२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७४/७५ 06/13/2018 - 16:34 PDF icon मिति २०७५-०२-२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय.pdf