FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि¸२०८० ८०/८१ 05/13/2024 - 11:11 PDF icon बाल कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि¸२०८०.pdf
दूध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन कार्यविधि¸ २०८० ८०/८१ 05/13/2024 - 11:09 PDF icon दूध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन कार्यविधि¸ २०८०.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि¸२०८० ८०/८१ 05/13/2024 - 10:59 PDF icon राजपत्र बाल क्लब गठन.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिका लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/13/2024 - 10:58 PDF icon लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि २०८०.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:05 PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सहकारी ऐन २०७४ दोस्रो संशोधन ८०/८१ 02/22/2024 - 16:04 PDF icon सहकारी ऐन २०७४ दोस्रो संशोधन.pdf
बालबालिकाको संरक्षण तथा बैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी कार्यविधि ऐन २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:03 PDF icon बालबालिकाको संरक्षण तथा बैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी कार्यविधि ऐन २०८०.pdf
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका प्रोत्साहान तथा सम्मान कार्यविधि, २०८० (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 12/18/2023 - 13:33 PDF icon pdf राजपत्र.pdf
‘महिलाको स्वाथ्यसंग उप–प्रमुख’ कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवथापन कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 12/18/2023 - 13:30 PDF icon pdf राजपत्र (1).pdf
आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 14:37 PDF icon गौरीगङ्गा नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन २०८०.pdf

Pages