FAQs Complain Problems

७८/७९

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

भ्यक्सिनेटोर छनौट गरिएको बारे

दस्तावेज: 

विभिन्‍न तालहरुमा माछा पालन तथा बिक्री वितरण कार्यका लागी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

GGM/GOODS/SQ/05/2078/079 प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर जोगनिया तालमा माछा पालन तथा बिक्री बितरण गौरीगङ्गा नगरपालिका-०४

GGM/GOODS/SQ/06/2078/079 प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर रारा ताल, ठिमी ताल, त्रिवेणी ताल र गौरी तालमा माछा पालन तथा बिक्री बितरण गौरीगङ्गा नगरपालिका-०४

Pages