FAQs Complain Problems

जिल्ला आपत्‌कालिन सञ्चालन केन्द्र

Address: 
धनगढी, कैलाली
Phone Number: 
091521705

जन प्रतिनिधि