FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण उपलब्ध गराउने बारे ।

दस्तावेज: 

उल्लेखित वडा कार्यालयहरू - समिति गठन सम्वन्धमा ! !! !!!

दस्तावेज: 

स्वागत कार्यक्रम ! !! !!!

यस गाैरीगंगा नगरपालिकामा आउनु भएका प्रमुख पशासकीय अधिकृत भक्तराज जोशी ज्यूकाे स्वागत कार्यक्रम ।

Pages